Značky:
stavebné projekty
autorizovaný stavebný inžinier
projektová dokumentácia

kompas projektovej dokumentácie

Ing. Viliam Bátory – autorizovaný stavebný inžinier

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

/podľa § 9 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách/

Ing. Viliam Bátory – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii:
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod registračným číslom 0448*SP*A1 dňa 29.5.2001.

Odborná vysokoškolská kvalifikácia: diplom - stavebný inžinier
zo dňa 30.10.1964

Osobitná spôsobilosť pre projektovú činnosť v odbore Pozemné stavby
zo dňa 23.4.1992

Živnostenský list vydaný 21.2.1992
v predmetoch podnikania:

  • projektová činnosť v investičnej výstavbe,
  • podnikateľské poradenstvo,
  • sprostredkovanie obchodu.

Začiatok podnikania – 19.2.1992.

IČO: 33 354 847